Palvelut

Ennaltaehkäisevät avopalvelut:

  • Perhetyö
  • Tukiperhetoiminta
  • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
  • Perhekuntoutus

Lisäpalvelut:

  • Jälkihuolto
  • Perhearviointi
  • Lastensuojelun edunvalvonta

Perhetyötä voidaan tehdä joko avohuollon tukitoimena tai ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä. Sen tarkoituksena on tukea vanhempia vaativassa kasvatustyössä. Toimintamuotoina käytämme tilanteesta riippuen esimerkiksi perheen kotona annettavaa keskusteluapua tai arjen erilaisissa toimissa käytännön apua. Lapsille voidaan järjestää toimintaa esim. harrastuksiin kuljettaminen, elokuvissa tms. käyttäminen jne.

Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu Tupalan arkeen ja voi yöpyä Tupalassa esim. kerran kuukaudessa yhden viikonlopun tai vaihtoehtoisesti osallistua perheen viikonloppureissuihin ja retkiin.

Ammatillinen tukihenkilö on luotettava, turvallinen sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut aikuinen. Tukihenkilötoiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista toimintaa jonka sisältö räätälöidään
jokaisen asiakkaan tarpeista sekä elämäntilanteesta käsin yhdessä nuoren, perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Jälkihuollon palveluita tarjoamme nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan, jotka sovitaan yhdessä yhteistyössä sosiaalitoimen ja muiden läheisten kanssa. Palveluitamme ovat nuorelle suunnattu apu, esimerkiksi omien voimavarojen, rahankäytön, tulevaisuuden suunnittelun, itsenäistymisen, koulutuksen, työn, asioinnin yms. asioiden kartoittaminen ja ohjaus neuvonta.  Nuorella on mahdollisuus saada säännölliseti aikuisen tukea ja ohjausta.

Perhearviointi on perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Menetelmän on kehittänyt Lisa Miller ja Arnon Bentovimin. Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Perhearviointi tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat edistämään perheen kiinteyttä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Menetelmän pyrkimyksenä on tarkastella perhettä kokonaisuutena ja tunnistaa vahvuudet, joiden varaan rakentaa sekä vaikeudet, joita pyrkiä lievittämään.