Toiminta-ajatus

Perhekodin toiminnan päätavoite on turvata lapsen hyvinvointi, kehitys ja kasvu.

Tarjoamme vuorovaikutussuhteen jossa lapsi käyttää toista ihmistä kasvun, kehityksen sekä muutoksen tukena.

Tavoitteiden saavuttamisessa holistinen sekä humanistinen ihmiskäsitys ottaa tärkeän roolin. Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen kasvaa sekä kehittyy vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Humanistinen ihmiskäsitys puolestaan korostaa ihmisyyttä sekä ihmisen ainutlaatuisuutta.

Pyrimme vaalimaan lasten suhteita biologisiin vanhempiin sekä muihin sukulaisiin. Heidän kanssaan olemme valmiita tekemään yhteistyötä niin paljon kun se vain jokaisen kohdalla on mahdollista.

Meidän perheessä jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen juuri sellaisena kuin on.

Olemme Ammatillisten Perhekotien Liitto ry:n jäsen.